O mnie

Kim jestem, co robię

 

Nazywam się Małgorzata Talaga- Duma, zajmuję się psychologią jedzenia  oraz edukacją żywieniową.

Szczególnie bliski jest mi temat dotyczący żywienia dzieci, kobiet w ciąży, młodych mam. Z własnego doświadczenia wiem jak ważny jest to moment w życiu kobiety i jak wielka spoczywa na nas, rodzicach odpowiedzialność za kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Jest to najlepsza inwestycja w zdrowie dziecka i całej rodziny!

Podczas indywidualnych konsultacji  oraz prowadzonych warsztatów pomagam odzyskać kontrolę nad jedzeniem, przywrócić równowagę między ciałem a psychiką, zbudować pozytywny obraz własnego ciała. Pracuje nad psychologicznymi barierami, które stoją na drodze do upragnionej sylwetki. Służę pomocą osobom, które chcą pokonać problemy związane z głodem emocjonalnym. Uczę, jak dokonywać świadomych wyborów, nie ulegać presji otoczenia,  jak radzić sobie z pokusami, dotyczącymi  żywienia. Pomagam wprowadzać zmiany odpowiednio do  Twoich możliwości, trybu życia, stanu zdrowia . Bez restrykcji, niepotrzebnej rewolucji dla całej rodziny.

Konsultując pacjentów zwracam szczególną uwagę na wzmacnianie wewnętrznej motywacji,  wyznaczanie realnych celów, zmianę przekonań oraz na zwiększenie poczucia własnej skuteczności i własnej wartości. Jako Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej w swojej praktyce prowadzę rozmowy w zgodzie z założeniami Dialogu Motywującego, szanując Twoje wartości, poglądy a przede wszystkim wspierając Twoją autonomię i  prawo do podejmowania własnych wyborów.

Poza tym, że jestem psychodietetykiem, edukatorem żywieniowym jestem również mamą małego dziecka, kobietą która również przechodziła w swoim życiu etapy odchudzania, zmiany nawyków żywieniowych w rodzinie. Dzięki takiemu prywatnemu doświadczeniu potrafię bardziej zrozumieć problemy, które omawiamy podczas spotkań, trudności w pokonywaniu własnych nawyków, obawy jakie spotykają młodych rodziców dot żywienia.

Na bieżąco poszerzam wiedzę w ramach dodatkowych szkoleń związanych z moją specjalizacją;

  • „Psychologia rozwojowa- prowadzenie warsztatów dla dorosłych z zakresu zmiany nawyków żywieniowych”– Instytut Koźmińskiego
  • „Żywienie kobiet w ciąży i dzieci do 6 roku życia” – Instytut Matki i Dziecka, Nutricia
  • „Żywność dla dzieci- jakość, bezpieczeństwo, dopasowanie do potrzeb” – Instytut Matki i Dziecka, Nutricia
  •  „Dialog Motywujący”  – jako narzędzie pomagające w zmianie nawyków” Instytut Psychodietetyki
  • „Zasady racjonalnego żywienia dzieci w placówkach żywienia zbiorowego” – NutriCenter
  • „Żywienie kobiet w ciąży i małych dzieci” NutriCenter -Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego
  • „Dieta zwiększająca płodność, żywienie kobiet w trakcie i po ciąży” Efekt Centrum
  • „Zmiana nawyków żywieniowych u dzieci” aby Tadek był Jadek- Instytut Psychodietetyki
  • „Dietetyka Kliniczna” Akademia Ajwen